Trinh T Minh-ha

Gränshändelsen

Gränshändelsen – som är ett centralt begrepp i Trinh T Minh-has senaste bok, Elsewhere, Within Here – är på samma gång någonting materiellt och ickemateriellt. Å ena sidan till exempel murhändelsen: ett ärr i landskapet,ett visuellt påtagligt uttryck för förhållandet till omgivande samhällen. Å andra sidan en händelse som har att göra med tid och varaktighet. Som skymningen. Den förekommer ofta i Trinh T Minh-has verk som det bräckliga och komplicerade ögonblicket för mötet mellan natt och dag, dåtid och framtid, öst och väst. Mellan det dagliga och det nattliga finns också en tredje tidsperiod. Trinh T Minh-ha utgår här från sina tidigare studier av hybriditet och förskjutningar och genom att diskutera hur ”varje resa kan sägas involvera en förflyttning av gränslinjer” ställer hon frågor kring flyktingskap, immigration, hem och exil.

Denna föreläsning ges i samband med utgivningen av den första bok av Trinh T Minh-ha som utkommer ut på svenska: Någon annanstans, här inne – immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen. Boken publiceras av Glänta produktion.

Ett arrangemang av Clandestino Institut i samarbete med Glänta.

Trinh T Minh-ha arbetar vid institutionerna för Retorik och Genus- och kvinnostudier vid University of California, Berkeley. Hon är verksam hon är filmare, författare, kompositör och kulturkritiker och har skrivit ett antal inflytelserika böcker inom postkolonial teori, feminism och estetik, som When the Moon Waxes Red, Framer Framed,Woman, Native, Other och The Digital Film Event. Bland hennes filmer kan nämnas Reassemblage, Surname Viet Given Name Nam, The Fourth Dimension, och Night Passage.