JAMIKA AJALON & MARA LEE

CLANDESTINO BOTNIK | 27 JULI

Homing Pigeons är ett samarbete mellan poeten/performancekonstnären/musikern Jamika Ajalon och författaren Mara Lee. Hjärtslag, ord och oväsen är några av beståndsdelarna i detta unika performance, tillägnat våra oklara föreställningar om hem och tillhörighet.

Mara Lee_800x485

Mara Lee är en svensk poet från Skåne, idag bosatt i Stockholm. Hennes böcker handlar om makt, sexualitet, främlingskap, begär och konstruktionen av femininitet. Romanen Salome gav henne både Svenska Dagbladets litteraturpris och P.O. Enquists pris. Mara Lee skriver för närvarande på en avhandling vid Göteborgs universitet om litteratur som motstånd och ansvar.

Jamika Ajalon_800x485Jamika Ajalon kommer från Saint Louis, USA men bor idag i London och Paris. Hon är konstnärlig mångsysslare vars verk ofta präglas av en punkig direkthet i sitt sätt att angripa diskriminering på grund av hudfärg, kön eller sexuell läggning. Samtidigt är en återkommande fråga vilken roll konsten och massmedierna spelar när det gäller att befästa och upprätthålla samma orättvisor.

Share Button