KRIGETS OCH FREDENS INTERNATIONALISM

ofog

Clandestino Talks: 6 juni 2014 | Oceanen

I år firar Sverige ”200 år av fred”. Men under det senaste decenniet har Sverige deltagit i krig runt om i världen, krig som omtalas som fredsbevarande insatser. Hur förhåller sig nationalism och internationalism till varandra i förhållande till krig och fred? Är det ett nationalistiskt eller internationalistiskt begär som i grunden motiverar internationellt krigande? Under Internationaldagen närmar sig Clandestino Talks kärnfrågan genom kristalliseringspunkten Afghanistan. Deltagare: Ofog, Claudio Mac Conell, Ali Ahmadi (Asylstaffetten), Edda Manga med flera

Share Button