ADRIAN BURSELL

Adrian800

CLANDESTINO BOTNIK | KKV | LÖRDAG 25 JULI 12.00

För första gången delar KKV Bohuslän ut stipendier till studenter på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Akademien Valand vid Göteborgs universitet. Välkomna till vernissage för konstnärerna Livia Prawitz och Adrian Bursell från Akademin Valand i Lilla Galleriet.

Med det associativa som metod skapar Adrian Bursell en spänning och dissonans i sina verk genom att sammanföra element som vid första anblick framstår som orelaterade men som är besläktade genom attribut som är absurda och ogripbara snarare än uppenbara.
Ur dessa korsbefruktningar uppstår nya företeelser som manifesterar sig i form av installationer, performances och videor.

Med verket ”Ansökan om kulturstöd” ber konstnären besökarna skänka pengar för att tillsammans bekosta produktionen av konstverket i utställningen.
Med hjälp av trädstöd och pappmuggar blottar och ifrågasätter han på ett humoristiskt sätt konstnärens position och det nästan parallella ekonomiska system många konstnärer befinner sig i, där en betydande inkomst kommer ifrån bidrag och stöd.