FLAG TR NSP R NT

Flg_trnsprnt

Med utgångspunkt i temat ”Meshwar” har designkollektivet Studio OAS, Göteborg, skapat installationen Flag Tr nsp r nt. Installationen är en påbyggnad på Clandestino Festivals område och tar inspiration från resan som fenomen

Verket består av två huvudelement; packningen och flaggan. Flaggan är en form och symbol för att markera identitet, plats och tillhörighet och blir i kombination med det transparenta, något som går att se igenom, tillåtande, öppet och föränderligt – en flagga utan fast identitet.

Packningen är ihopbunden, förpackad och redo för avfärd, föremålen däri är okända, endast dess konturer syns. Verket handlar om att förflytta sig, om att ge sig ut på en resa och om att markera en plats för föränderlighet och för formandet av nya sorters identiteter.