Category Archives: Nästa gång elden

Mattias Gardell

CLANDESTINO INSTITUT | LÖRDAG 24 MARS | KL 18

“Flickan som jagades av elden. Svensk fascistisk skönlitteratur och radikalnationalismens affektiva dimensioner”


NÄSTA GÅNG ELDEN

 

 

Bristen på de ideologiska motsättningarna har lagt sig till rätta. Kampen om den ensamma människans farhågor tilltar. Visionerna om solidaritet över gränser känns mer och mer avlägsna, nästan onåbara. Vi tycks befinna oss i en postpolitisk omöjlighetssituation där högerpopulisternas lögner har blivit allmängods.

Vad kan kulturen, de intellektuella och konstnärerna öppna för alternativ? Hur ska dödläget brytas?

Med start i vår presenterar Clandestino Institut en ny serie föreläsningar som äger rum i Göteborg under hela året. Namnet på serien är inspirerat av den amerikanske författaren James Baldwins legendariska essä The Fire Next Time i vilken läsaren ombeds mobilisera motstånd mot rasism och andra lögner.

Om inget annat anges äger samtalen rum i nyöppnade Rufus Bar – som fått sitt namn av huvudpersonen i Baldwins roman Another Country – på Kulturhuset Oceanen där Clandestino Institut har sitt huvudkontor. Bland de inbjudna gästerna finns:

Lördag 24 mars kl 18
Clandestino Institut
Mattias Gardell. “Flickan som jagades av elden. Svensk fascistisk skönlitteratur och radikalnationalismens affektiva dimensioner”

Fredag 27 april kl 18
Clandestino Institut
Johannes Anyuru.

Lördag 26 maj kl 18
Clandestino Institut
Aleksander Motturi. ”Baldwin och dödens fält”

Fredag 8 juni kl 18
Folkteatern
Seun Kuti – artist talk. I samtal med Lars Lovén.

Lördag 9 juni kl 11
Världskulturmuseet
Majsa Allelin, Vi står inte ut & Kulturstorm. ”Om solidaritet och samtida gränsdragningar”

Lördag 9 juni kl 14.00
Världskulturmuseet
Ellie Ga. ”Strophe, a Turning”. I samtal med Mara Lee.

Lördag 1 september kl 18
Clandestino Institut
Edda Manga. ”Det invecklade förhållandet mellan fascism och demokrati”

Torsdag 27 september kl 18
HPKSM
special event off book fair

Lördag 27 oktober kl 18
Clandestino Institut
Stefan Jonsson: ”Uttagningen av de främsta: rasism, gränser och etnisk segregering av idag”

Lördag 24 november kl 18
TBA

Lördag 8 december kl 18
TBA

Fri entré till samtliga tillfällen. Föranmälan är ej nödvändig men med föreliggande risk för platsbrist och behov av lokalbyten uppmuntrar vi en intresseanmälan: maja.ostling@clandestinoinstitut.org

Notera att föreläsningsprogrammet följs av konserter på Club Clandestino. För dessa krävs separat biljett alternativt festivalpass där dessa ingår. http://clandestinofestival.org/