Ellie Ga

VÄRLDSKULTURMUSEET | LÖRDAG 9 JUNI | KL 14.00

Konstnären Ellie Ga visar sin film Strophe, a Turning, med efterföljande samtal med författaren Mara Lee.

Ellie Ga är född i New York och numera baserad i Stockholm. Hon arbetar i en mix av material från omfattande undersökningar och egna erfarenheter, och låter detta blandas i performances, video-essäer eller installationer. Ga har nyligen mottagit det internationella stipendiet för residens i Stockholm från IASPIS/Konstnärsnämnden, såväl som ett treårigt konstnärligt forskarbidrag från Vetenskapsrådet. Hon har bland annat jobbat med institutioner som The Explorers Club (New York), The Center for Maritime Archeology, Alexandria (Egypt), och Fondation Galeries Lafayette, Paris, samt ställt ut på t ex Guggenheim Museum i New York och Paris Fondation Cartier pour L’Art Contemporain.

Idén till filmen kom ur Ellie Gas intresse för hur fritt flytande föremål har använts för att kartlägga havets rörelser. Under en oväntad resa till de grekiska öarna Symi och Lesbos under sommaren 2015 bestämmer sig Ga för att ansluta sig till ett team av volontärer som hjälper asylsökande och flyktingar – en definitiv vändpunkt där hon tvingas att brottas med akuta politiska och humanitära realiteter. En nyanserad och komplex historia om uthållighet, tro och om slumpen.

Mara Lee är författare och forskare, översättare och lärare. Hennes senaste bok, Kärlek och hatet (2018), är ett intensivt fenomen som gör upp med modern – vare sig hon är Anne Carson eller Virginia Woolf. Det är mänskligt och mästerligt, personligt och professionellt, berörande och upprörande. Mara Lee är en unik röst i det skrivande Sverige.