Majsa Allelin, Vi står inte ut & Kulturstorm

VÄRLDSKULTURMUSEET | LÖRDAG 9 JUNI | KL 11

”Om solidaritet och samtida gränsdragningar” – en föreläsning i tre delar.
Majsa Allelin, doktorand i socialt arbete talar om hur den svenska andrumspolitiken, i sitt försök att dra effektiva och affektiva gränser med hänvisning till en svensk systemkollaps, aktualiserar och synliggör solidaritet som motstånd och vision.
”Och nu kan jag säga att varken socialsekreterare, socionomer, psykologer, kuratorer, skolsköterskor, pedagoger, samordnare, gode män, rektorer, rektorernas chefer, personal på boenden och övriga som varje dag tittar in i den panikslagna blicken hos en ensamkommande ungdom som fått avslag, fått sin ålder uppskriven, ska bli satt i förvar och får veta att hans liv är förött kommer att stå ut. Vi kommer inte att stå ut.”. Så skrev Sara Edvardson Ehrnborg, en av grundarna till nätverket Vi står inte ut, i ett uppmärksammat Facebook-inlägg. Möt Sara Edvardsson Ehrnborg och Emelie Canadas från nätverket Vi står inte ut och hör deras berättelser.
Medverkar gör också föreningen Kulturstorm som verkar för att göra kulturlivet mer tillgängligt för barn och ungdomar som av olika anledningar står långt ifrån kultursektorn. Kulturstorms senaste projekt, Med egna ord, vänder sig till nyanlända ungdomar och bygger på självbiografiskt skrivande. Lyssna till Dawod Hosseini, Mohammad Shirzad och Fazel Gholami, tre kreativa och målmedvetna 18-åringar från Afghanistan när de läser sina självbiografiska texter från antologin Okänd värld.