Rashid_web

RASHID MUSA

Rashid_web
CLANDESTINO FESTIVAL | GÖTEBORG | 5-6 JUNI 2015

RASHID MUSA: ”DU HAR 28 SEKUNDER ATT LÄMNA DETTA TORG”

Rashid Musa är en svensk aktivist, bloggare och ordförande föri Sveriges Unga  Muslimer. Han var med och utformade en iscensättning av bombningarna i Gaza på Medborgarplatsen 9/8 2014. Aktionen avbröt Stockholmsvardagen genom att standardmeddelandet om imminent bombning som IDF använt sig av i Gaza strömmade ut från högtalare. Efter några minuter hördes explosioner och människor som fanns på plats började falla till marken. På Clandestino Talks berättar han om aktionen och effekterna av att Medborgarplatsen under några minuter förvandlades till måltavla för flyganfall.

http://rashidmusa.se/  https://www.youtube.com/watch?v=khuaOxdNxHo