TELEPATHS

> RESOR FRÅN TELEPATISK GEMENSKAP> > RITUALER FÖR ATT SONIFIERA DEN OSYNLIGA VÄRLDEN> > MUSIKALDIMENSIONER FÖR ATT SLÄPPA BARRIERARNA FÖR FÖRSTÅENDE FORMER> > FRIGIVANDE AV FLYTTET AV GLAD, SKÖNHET OCH MYSTERI> > LYRISKA FÖRSLAG TILL ALTERNATIVA VISNINGSPUNKTER> > HEARTBEATING RYTHMS AND LUMINOUS BASSLINES> > EN INBJUDAN ATT SÖKA UTANFÖR SÖKMOTORER> > EN JUBILEUM AV DET SOM LIGGAR UTAN HORIZONEN> > TELE = FJÄRR / DISTANT (ÄN ALLTID)> > TILLBAKA TILL FRAMTIDEN <> I TIDEN> > MULTIPELBANAR> SOM HÄR OVENLIGT> ENTER <> AVSLUT> GÅTT TILL> >>> GÅ MED I RITTEN

https://telepathsss.bandcamp.com