Aktivistsalongen

SL-blurrat-web-cropped
AKTIVISTSALONGEN PÅ CLANDESTINO FESTIVAL
4 MAJ 2013
KL 13-19, STORA TEATERN, GÖTEBORG
Kostnadsfritt (festivalbiljett behövs inte!)

Med avstamp i vårvinterns debatter om och motstånd mot REVA bjuder Clandestino Festival in till Aktivistsalongen, en plats för samtal och erfarenhets- och idéutbyte mellan personer som ägnar sig (eller vill ägna sig) åt aktivism i olika former och sfärer. Förhoppningen är att Aktivistsalongen ska kunna bidra till det antirasistiska och asylrättsliga arbete som görs i Göteborg.

PROGRAM 4 MAJ (ladda ned PDF)

13.00 ÖPPNING

13.30 – 15.00 SAMTAL – GÖTEBORG, FRISTAD FÖR PAPPERSLÖSA
Vilka vardagsstrategier har personer som lever utan papper i Göteborg och hur skapas parallella infrastrukturer för att göra det mindre omöjligt att leva som papperslös? Hur skulle man kunna arbeta – vad behövs? Vad är en fristad – borde och kan Göteborg bli en sådan?

Linn Hansén (samtalsledare), Valdemar Möller (Ingen människa är illegal), Emma Söderman (doktorand Socialhögskolan Lunds universitet, aktiv i Asylgruppen Malmö & No Border Musical), Mohamed Abbas (skådespelare, No Border Musical), Nestor Verdinelli (flyktingkurator) & Helena Parsmo (Ain’t I a Woman).

15.30 – 17.00 SAMTAL – MOTSTÅND MOT REVORNA
Hur hänger kampen för social och ekonomisk rättvisa, papperslösas rättigheter, asylrätt och en antirasism som utmanar vita privilegier ihop? Vilka är de viktigaste och mest akuta frågorna framöver? Hur ser motstånd och förändringsarbete som tar hänsyn till och utgår från människors skilda erfarenheter, positioner och juridiska status ut?

Trifa Shakely (samtalsledare), Abby Peterson (sociolog, Göteborgs universitet), Majsa Allelin (Pantrarna – för upprustning av förorten), Yacine Asmani (Papperslösa Stockholm) & Ellen Nyman (TRYCK – Ideell förening för svarta kulturarbetare)

17.00 – 19.00 ÖPPNA RUM – TA STORA TEATERN I BESITTNING
* Förstå en video – kommentarstafett om Maktskiftets video Tro, hopp och utanförskap.

  • 17.00 Visning av videon “Tro, Hopp & Utanförskap”
  • 17.05 Kommentar #1 – Maktskiftet, musiker
  • 17.15 Kommentar #2 – Ioana Cojocariu, konstnär
  • 17.25 Kommentar #3 – Lidija Praizovic, författare
  • 17.35 Kommentar #4 – Arefeh Behbakht, projektledare
  • 17.45 Kommentar #5 – Thomas Martinsson, kulturnämnden
  • 18.00 Kommentar #6 – Iki Gonzales Magnusson, dj
  • 18.10 Kommentar #7 – Fredrik Svensk, konstkritiker

* Kampanjen Ain’t I a Woman

* Kampanjen Asylrätt 2014

* Act In Concert
Akademin Valand, inriktning fotografi. Termen Act In Concert hänför sig till den mänskliga kapaciteten att handla i samförstånd och är i filosofen Hannah Arendts mening kopplat till utövandet av makt. I ett antal installationer, texter och fotografier förenas ansträngningar att konstnärligt möta det vansinne som i Sverige fått benämningen REVA.
* Med mera

Medverkande i Aktivistsalongen 4 maj: Ain’t I A Woman, Asylrätt 2014, Akademien Valand, Linn Hansén, Valdemar Möller, Emma Söderman, Mohamed Abbas, Nestor Verdinelli & Helena Parsmo, Trifa Shakely, Abby Peterson, Majsa Allelin, Yacine Asmani, Ellen Nyman, Maktskiftet, Ioana Cojocariu, Lidija Praizovic, Arefeh Behbakht, Thomas Martinsson, Iki Gonzales Magnusson, Fredrik Svensk, Jasmin Daryani, Jakob Sjöstedt, Greta Vocar, Andreas Engman, Dennis Burén, Elin Liljeblad Anja Kristiansson, Tobias Erehed, Kimo Kjernmoen, Åsa Riestola, Cristoffer Svärd, Torbjörn, Arro Förberger, Frida Bohlin, Mautitz med flera.

Kontakt: aktivistsalongen@clandestinofestival.org

Facebook

 

—-

INBJUDAN TILL AKTIVISTSALONGEN 4 MAJ:
ÖPPNA RUM – TA STORA TEATERN I BESITTNING

Clandestino Festival sker i samarbete med Stora Teatern. Aktivistsalongen har därför tillgång till en stor teater med många rum. Mellan klockan 17–19, efter panelsamtalen (se nedan), står ett antal rum redo att tas i besittning av organisationer, grupper och individer som vill ordna egna programpunkter med koppling till Aktivistsalongens tema.

Man bokar ett rum i mellan 10 och 40 minuter och gör sedan vad man vill i det rummet. Till exempel presenterar en kampanj, ordnar ett eget samtal eller diskussion, testar en idé, håller en föreläsning, delar med sig av erfarenheter, visar en film, ställer en fråga. Det finns små rum, rum med en scen och rum stora nog att springa eller rulla runt i. Och det finns rum för många slags uttryck!

Aktivistsalongen pågår mellan klockan 13-19. Förutom att ordna egna programpunkter enligt upplägget ovan, finns det under hela dagen gott om plats för att ställa upp informations-/bokbord, hänga saker på väggarna, etc.

Välkomna med anmälan till aktivistsalongen@clandestinofestival.org. Tveka inte att komma med såväl färdiga som ofärdiga idéer, tips, synpunkter, önskemål och frågor!

REVA river längs flera gränser. Men människor gör motstånd. Genom att leva som papperslösa, genom att skapa fristäder. Genom aktioner, genom att skriva, genom att lära och avlära, genom konst och teori. Genom att ifrågasätta den politik som drivit fram REVA (även när den, för dem som inte drabbas direkt, tar sig mindre akuta uttryck). Genom att i kraft av sina liv synliggöra de ohållbara politiska premisser som råder i Världen-Europa-Sverige-Göteborg idag.