Edda Manga

CLANDESTINO INSTITUT | SÖNDAG 2 SEPTEMBER | KL 18

”Det invecklade förhållandet mellan fascism och demokrati”

Jag arbetar som forskare på Mångkulturellt centrum sedan januari 2016. Alltsedan min avhandling Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag som lades fram vid Göteborgs universitet 2002 har jag ägnat mig åt att undersöka intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori. Jag har bland annat forskat om kanon och marginaliseringsprocesser inom den katolska traditionen på 1700-talet, konstruktionen av ”tänkaren” i idéhistorien, den koloniala bakgrunden till narkotikabegreppet, begreppet ”rättfärdigt krig” som legitimering av kolonial expansion på 1500-talet, koloniala berättelser om den muslimska slöjan samt mångkulturbegreppets koloniala genealogi. För närvarande skriver jag om den svenska äktenskapslagstiftningens historia och dess relation till nationalism och romantisk kärlek som sekulära statsideologier.