Jerusalem In My Heart

Jerusalem In My Heart (JIMH) är ett audiovisuellt live-projekt som utgörs av den libanesiskeproducenten och musikern Radwan Ghazi Moumneh och den Montreal-baserade filmskapare Erin Weisgerber. Duons performance kan beskrivas som en omslutande upplevelse bestående av ljud och visuella element, som strävar efter att skapa en modern, experimentell arabisk musik som gifter sig med handgjorda bilder skapade på analog 16-milimetersfilm på platsspecifika skärminstallationer.

Weisgerber manipulerar de fotografiska, kemiska och materiella egenskaperna i filmen för att omvandla den värld som ramas in av hennes kamera: skapar rytmiska bilder mellan former och abstraktion, yttre vision och inre landskap. Hon framför film- och ljudslingor live på flera projektorer. Tickets