JOSHUA CLOVER

Poeten och kritikern Joshua Clover är dubbelt aktuell med böckerna Upplopp Strejk Upplopp på Tankekraft förlag och Röd epik på Nirstedt/litteratur. I den förstnämnda boken undersöker han betingelserna för och konsekvenserna av den våg av upplopp som spridit sig över världen de senaste decennierna. Clover försöker reda ut förhållandet mellan kris och motståndsformer och frågar sig om upploppet under finanskapitalets kris kommer att inta samma plats som strejken under industrikapitalismen. Joshua Clover, född 1962, är poet och aktivist och en av företrädarna för den riktning som kallas Post-Crisis Poetics. Han undervisar vid University of California, Davis, och skriver även film- och musikkritik. Föreläsningen följs av ett samtal som leds av Johannes Björk (doktorand i litteraturvetenskap, kritiker och översättare).