Kategoriarkiv: Talks

Douglas Field: James Baldwin and the FBI

Under 60- och 70-talet samlade FBI mängder av dokument om James Baldwin genom att avlyssna hans telefon och skicka ut agenter på hans framträdanden. I mitten av 70-talet fanns närmare tvåtusen sidor med dokument som dolts för allmänheten under decennier. Varför betraktades Baldwin – en känd författare – som ett hot mot nationell säkerhet? Och vad säger FBI-filerna, som nu blivit tillgängliga för allmänheten, oss om Baldwin – och om FBI?

Douglas Field är en av grundarna av James Baldwin Review och författare till James Baldwin (2011) och All Those Strangers: The Art and Lives of James Baldwin (2015). Han är lektor med fokus på amerikansk litteratur från 1900-talet vid The University of Manschester, Storbritannien. 


The James Baldwin Soundtrack

Hur låter James Baldwins författarskap genom musiken? Här ett förslag på ett soundtrack. Alla artister förekommer i hans texter.  Listan är under utveckling men så gott som fullbordad. Kriteriet är att artisterna ska vara explicit nämnda vid namn i någon av Baldwins romaner, essäer eller andra litterära verk. Undantaget som bekräftar regeln är Babatunde Olatunjis bästsäljande album The Drums of Passion (1960) vars plats motiveras av det faktum att den nigerianske artisten spelade på James Baldwins begravning. Låtvalet är – i de fall där endast artisterna, men inga konkreta låtar, nämnts – bestämt av sammanhanget. Enligt James Baldwin själv – i ”The Uses of the Blues” (1964) – vet han ”ingenting om musik”. The James Baldwin Soundtrack tyder dock på någonting helt annat.


BHASKAR SUNKARA

Radikal politik i en tid av extrem ojämlikhet: I sin kommande bok Socialistiska manifestet utforskar Bhaskar Sunkara socialismens historia och framtid. Han visar där att socialismen inte bara är ett ekonomiskt system utan ett vapen mot alla former av förtryck, även rasism och sexism. Det yttersta målet är enligt Sunkara att ge alla rätt till sjukvård, utbildning och bostäder och att skapa nya demokratiska institutioner i samhället. I sin föreläsning på Världskulturmuseet kommer Sunkara redogöra för några av de historiska och samtida teman som behandlas i boken. Bhaskar Sunkara är chefredaktör för tidskriften Jacobin. Moderator: Lovisa Broström, PhD, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Programpunkten arrangeras i samarbete med Tankekraft och Världskulturmuseet.


JOSHUA CLOVER

Poeten och kritikern Joshua Clover är dubbelt aktuell med böckerna Upplopp Strejk Upplopp på Tankekraft förlag och Röd epik på Nirstedt/litteratur. I den förstnämnda boken undersöker han betingelserna för och konsekvenserna av den våg av upplopp som spridit sig över världen de senaste decennierna. Clover försöker reda ut förhållandet mellan kris och motståndsformer och frågar sig om upploppet under finanskapitalets kris kommer att inta samma plats som strejken under industrikapitalismen. Joshua Clover, född 1962, är poet och aktivist och en av företrädarna för den riktning som kallas Post-Crisis Poetics. Han undervisar vid University of California, Davis, och skriver även film- och musikkritik. Föreläsningen följs av ett samtal som leds av Johannes Björk (doktorand i litteraturvetenskap, kritiker och översättare).


JAMES BALDWIN

Göteborgs Konsthall presenterar en heldags fördjupning i den amerikanska författaren James Baldwins liv och arbete. Välkommen till en bokrelease av nyutgåvan av Baldwins klassiska essä Nästa gång elden, visning av Karen Thorsens dokumentär The Price of the Ticket och ett fördjupande samtal mellan författaren Aleksander Motturi och Håkan Bravinger, Norstedts förlag. Mer info här