Kategoriarkiv: Talks

Hynek Pallas: Om The Devil Finds Work

James Baldwin hade en livslång kärleksrelation till filmmediet och drömde om att bli regissör. Istället kom han som författare att spegla sitt eget liv och den amerikanska rasfrågan genom Hollywoodfilmen. Med utgångspunkt i Baldwins bok ”The Devil Finds Work” från 1976 berättar Hynek Pallas om James Baldwins filmkritik, och hur Baldwin genom den analyserade samhället och det vita Amerikas psykologiska behov.

Hynek Pallas är doktor i filmvetenskap och disputerade 2011 med avhandlingen ”Vithet i svensk spelfilm 1989-2010”. Pallas är författare, regissör och medverkar som kritiker i bland annat Göteborgs-Posten. Hans senaste böcker handlar om migration och romer i Centraleuropa.


Lyra Koli & Patricia Lorenzoni: Om Giovannis Room

“Den queera kärlekens omöjlighetskänslor”
Lyra Koli i samtal med Patricia Lorenzoni

James Baldwins andra roman, Giovannis Room, från 1956, är före sin tid på många plan och fortsätter att fängsla läsare i vår tid. Redan när den gavs ut uppstod diskussioner om varför den endast gestaltade vita karaktärer eftersom Baldwin – efter debutromanen Go Tell It on The Mountain (1953) – förväntades skriva om svarta människors erfarenheter. Lyra Koli presenterar en läsning av Giovannis Room och den queera kärlekens omöjlighetskänslor. Presentationen följs av ett samtal med idéhistorikern och författaren Patricia Lorenzoni.

Lyra Koli är författare, litteraturkritiker och doktorand i filosofi. Senast aktuell med diktboken Leviatan (Modernista 2019). Patricia Lorenzoni är forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) och författare till bland annat Mama Dolly (Norstedts 2013) och Att färdas under dödens tecken (Glänta Produktion 2008).


Håkan Bravinger, Aleksander Motturi & Burcu Sahin: om Another Country

Håkan Bravinger, Aleksander Motturi & Burcu Sahin om James Baldwins Another Country

En av den amerikanske författaren James Baldwins (1924-1987) viktigaste romaner, Another Country från 1962, finns inte översatt till svenska. Romanen som kretsar kring den svarte jazzmusikern Rufus Scott, vars självmord är baserat på Baldwins vän Eugene Worth, betraktas av många uttolkare som en av hans bästa och mest omfattande verk.

James Baldwin var författare, essäist och dramatiker som under sitt liv pendlade mellan huvudsakligen New York och Paris, men också i Istanbul. Under den amerikanska medborgarrättsrörelsens mest intensiva fas utkom han med essäer som Nästa gång elden vilka gjorde honom till en av rörelsens frontfigurer. Medan han varit bortglömd under 80- och 90-talet befinner vi oss nu i en renässans för hans författarskap.

I samtalet medverkar Håkan Bravinger, författare, översättare och litterär chef på Norstedts, Aleksander Motturi, författare, och Burcu Sahin, poet och lärare på Biskops Arnö.

Note bene: Burcu Sahin har tvingas lämna återbud på grund av förkylning.

Programpunkten arrangeras i samarbete med Textival inom ramen för serien Darlings.


Jyoti Mistry: Vit subjektivitet inuti svart erfarenhet

Frågan om tillgång till eller ”rätt att företräda” förblir på många nivåer spänd bland författare och konstnärer. Vita författare som ”talar” om svarta erfarenheter utmanas av svarta författare som ifrågasätter äktheten i subjektiviteten över rasidentiternas gränser eller dess sanna patos.

Å andra sidan förväntas svarta författare utgå från självupplevda erfarenheter eller politiska ståndpunkter som uttrycker rasidentitetspolitik med en förment singularitet.

Vilka ämnen anses vara relevanta eller ”lämpliga” för svarta författare att skriva om? Vilka identiteter intar positioner utfrån vilka subjektiviteter kan utforskas och uttryckas? Hur gestaltas de ”observerade livserfarenheterna” i författares och konstnärers fiktiva arbeten?

I Giovannis rum skriver James Baldwin om vita karaktärers sexuella erfarenheter i Paris. Om detta beslut säger han: ‘‘Jag kunde verkligen inte – inte vid den tidpunkten i mitt liv – hantera den andra tunga bördan som vilade på mina axlar, ”problemet med de svarta” (the Negro problem).

I denna presentation tar filmskaparen Jyoti Mistry itu med sin erfarenhet av att arbeta genom vita subjektiviteter utifrån en erfarenhet av svarthet. Med utgångspunkt i sin film B.E.D (1998) och klipp från Impunity (2014) erbjuder hon en serie spekulationer om hur vit subjektivitet kan komma till uttryck genom den svarta erfarenhetens position och politik. Presentationen består av filmvisning och läsning.

Jyoti Mistry är professor i film vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Hon arbetar med film både som forskningsform och som konstnärlig praktik. Hon har gjort kritikerrosade filmer i flera genrer. Nyare filmverk: When I grow up I want to be a black man (2017), Impunity (2014), 09: 21:25 (2011), Le Boeuf Sur Le Toit (2010). Hennes arbete har visats vid flera festivaler, däribland Toronto International Film Festival, Kurzfilmtage i Winterthur, Rotterdam International Film Festival och Galerie Nationale du Jeu de Paume i Paris.

Bland hennes publikationer finns: we remember differently: Race, Memory, Imagination (2012) en samling essäer inspirerade av hennes film som utforskar komplexiteten i rasidentitet i Sydafrika. Places to Play: practice, research, pedagogy (2017) utforskar bruk av arkiv som exempel på att tänka om koloniala bilder genom ”avkoloniserade” filmpraktiker.

Jyoti Mistry har varit artist in residence i New York City, på California College of Arts (San Francisco), Sacatar (Brasilien), vid Netherlands Film Academy (Amsterdam) och varit DAAD-forskare vid Babelsberg Konrad Wolf Film University (Berlin). 2016 vann hon Cilect (Association of International Film Schools) Teaching Award som erkännande för innovativ praktik inom filmforskning och pedagogik. För närvarande utreder hon forskning för ett tvärkulturellt projekt inom BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) som utforskar bildskapande metoder med bas i den geoekonomiska alliansen som främjas i handelsavtal.

 


Douglas Field: James Baldwin and the FBI

Under 60- och 70-talet samlade FBI mängder av dokument om James Baldwin genom att avlyssna hans telefon och skicka ut agenter på hans framträdanden. I mitten av 70-talet fanns närmare tvåtusen sidor med dokument som dolts för allmänheten under decennier. Varför betraktades Baldwin – en känd författare – som ett hot mot nationell säkerhet? Och vad säger FBI-filerna, som nu blivit tillgängliga för allmänheten, oss om Baldwin – och om FBI?

Douglas Field är en av grundarna av James Baldwin Review och författare till James Baldwin (2011) och All Those Strangers: The Art and Lives of James Baldwin (2015). Han är lektor med fokus på amerikansk litteratur från 1900-talet vid The University of Manschester, Storbritannien. 


The James Baldwin Soundtrack

Hur låter James Baldwins författarskap genom musiken? Här ett förslag på ett soundtrack. Alla artister förekommer i hans texter.  Listan är under utveckling men så gott som fullbordad. Kriteriet är att artisterna ska vara explicit nämnda vid namn i någon av Baldwins romaner, essäer eller andra litterära verk. Undantaget som bekräftar regeln är Babatunde Olatunjis bästsäljande album The Drums of Passion (1960) vars plats motiveras av det faktum att den nigerianske artisten spelade på James Baldwins begravning. Låtvalet är – i de fall där endast artisterna, men inga konkreta låtar, nämnts – bestämt av sammanhanget. Enligt James Baldwin själv – i ”The Uses of the Blues” (1964) – vet han ”ingenting om musik”. The James Baldwin Soundtrack tyder dock på någonting helt annat.


BHASKAR SUNKARA

Radikal politik i en tid av extrem ojämlikhet: I sin kommande bok Socialistiska manifestet utforskar Bhaskar Sunkara socialismens historia och framtid. Han visar där att socialismen inte bara är ett ekonomiskt system utan ett vapen mot alla former av förtryck, även rasism och sexism. Det yttersta målet är enligt Sunkara att ge alla rätt till sjukvård, utbildning och bostäder och att skapa nya demokratiska institutioner i samhället. I sin föreläsning på Världskulturmuseet kommer Sunkara redogöra för några av de historiska och samtida teman som behandlas i boken. Bhaskar Sunkara är chefredaktör för tidskriften Jacobin. Moderator: Lovisa Broström, PhD, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Programpunkten arrangeras i samarbete med Tankekraft och Världskulturmuseet.


JOSHUA CLOVER

Poeten och kritikern Joshua Clover är dubbelt aktuell med böckerna Upplopp Strejk Upplopp på Tankekraft förlag och Röd epik på Nirstedt/litteratur. I den förstnämnda boken undersöker han betingelserna för och konsekvenserna av den våg av upplopp som spridit sig över världen de senaste decennierna. Clover försöker reda ut förhållandet mellan kris och motståndsformer och frågar sig om upploppet under finanskapitalets kris kommer att inta samma plats som strejken under industrikapitalismen. Joshua Clover, född 1962, är poet och aktivist och en av företrädarna för den riktning som kallas Post-Crisis Poetics. Han undervisar vid University of California, Davis, och skriver även film- och musikkritik. Föreläsningen följs av ett samtal som leds av Johannes Björk (doktorand i litteraturvetenskap, kritiker och översättare).


JAMES BALDWIN

Göteborgs Konsthall presenterar en heldags fördjupning i den amerikanska författaren James Baldwins liv och arbete. Välkommen till en bokrelease av nyutgåvan av Baldwins klassiska essä Nästa gång elden, visning av Karen Thorsens dokumentär The Price of the Ticket och ett fördjupande samtal mellan författaren Aleksander Motturi och Håkan Bravinger, Norstedts förlag. Mer info här