The James Baldwin Soundtrack

Hur låter James Baldwins författarskap genom musiken? Här ett förslag på ett soundtrack. Alla artister förekommer i hans texter.  Listan är under utveckling men så gott som fullbordad. Kriteriet är att artisterna ska vara explicit nämnda vid namn i någon av Baldwins romaner, essäer eller andra litterära verk. Undantaget som bekräftar regeln är Babatunde Olatunjis bästsäljande album The Drums of Passion (1960) vars plats motiveras av det faktum att den nigerianske artisten spelade på James Baldwins begravning. Låtvalet är – i de fall där endast artisterna, men inga konkreta låtar, nämnts – bestämt av sammanhanget. Enligt James Baldwin själv – i ”The Uses of the Blues” (1964) – vet han ”ingenting om musik”. The James Baldwin Soundtrack tyder dock på någonting helt annat.