Jyoti Mistry: Vit subjektivitet inuti svart erfarenhet

Frågan om tillgång till eller ”rätt att företräda” förblir på många nivåer spänd bland författare och konstnärer. Vita författare som ”talar” om svarta erfarenheter utmanas av svarta författare som ifrågasätter äktheten i subjektiviteten över rasidentiternas gränser eller dess sanna patos.

Å andra sidan förväntas svarta författare utgå från självupplevda erfarenheter eller politiska ståndpunkter som uttrycker rasidentitetspolitik med en förment singularitet.

Vilka ämnen anses vara relevanta eller ”lämpliga” för svarta författare att skriva om? Vilka identiteter intar positioner utfrån vilka subjektiviteter kan utforskas och uttryckas? Hur gestaltas de ”observerade livserfarenheterna” i författares och konstnärers fiktiva arbeten?

I Giovannis rum skriver James Baldwin om vita karaktärers sexuella erfarenheter i Paris. Om detta beslut säger han: ‘‘Jag kunde verkligen inte – inte vid den tidpunkten i mitt liv – hantera den andra tunga bördan som vilade på mina axlar, ”problemet med de svarta” (the Negro problem).

I denna presentation tar filmskaparen Jyoti Mistry itu med sin erfarenhet av att arbeta genom vita subjektiviteter utifrån en erfarenhet av svarthet. Med utgångspunkt i sin film B.E.D (1998) och klipp från Impunity (2014) erbjuder hon en serie spekulationer om hur vit subjektivitet kan komma till uttryck genom den svarta erfarenhetens position och politik. Presentationen består av filmvisning och läsning.

Jyoti Mistry är professor i film vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Hon arbetar med film både som forskningsform och som konstnärlig praktik. Hon har gjort kritikerrosade filmer i flera genrer. Nyare filmverk: When I grow up I want to be a black man (2017), Impunity (2014), 09: 21:25 (2011), Le Boeuf Sur Le Toit (2010). Hennes arbete har visats vid flera festivaler, däribland Toronto International Film Festival, Kurzfilmtage i Winterthur, Rotterdam International Film Festival och Galerie Nationale du Jeu de Paume i Paris.

Bland hennes publikationer finns: we remember differently: Race, Memory, Imagination (2012) en samling essäer inspirerade av hennes film som utforskar komplexiteten i rasidentitet i Sydafrika. Places to Play: practice, research, pedagogy (2017) utforskar bruk av arkiv som exempel på att tänka om koloniala bilder genom ”avkoloniserade” filmpraktiker.

Jyoti Mistry har varit artist in residence i New York City, på California College of Arts (San Francisco), Sacatar (Brasilien), vid Netherlands Film Academy (Amsterdam) och varit DAAD-forskare vid Babelsberg Konrad Wolf Film University (Berlin). 2016 vann hon Cilect (Association of International Film Schools) Teaching Award som erkännande för innovativ praktik inom filmforskning och pedagogik. För närvarande utreder hon forskning för ett tvärkulturellt projekt inom BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) som utforskar bildskapande metoder med bas i den geoekonomiska alliansen som främjas i handelsavtal.