Douglas Field: James Baldwin and the FBI

Under 60- och 70-talet samlade FBI mängder av dokument om James Baldwin genom att avlyssna hans telefon och skicka ut agenter på hans framträdanden. I mitten av 70-talet fanns närmare tvåtusen sidor med dokument som dolts för allmänheten under decennier. Varför betraktades Baldwin – en känd författare – som ett hot mot nationell säkerhet? Och vad säger FBI-filerna, som nu blivit tillgängliga för allmänheten, oss om Baldwin – och om FBI?

Douglas Field är en av grundarna av James Baldwin Review och författare till James Baldwin (2011) och All Those Strangers: The Art and Lives of James Baldwin (2015). Han är lektor med fokus på amerikansk litteratur från 1900-talet vid The University of Manschester, Storbritannien.