månadsarkiv: april 2019

Statement

Clandestino Festival has been an annual cultural event in Göteborg, Sweden since 2003. It features music, art and literature from cosmopolitan cultural environments born out of the waves of global migration.

The program strives beyond a multiculturalism understood as a contemporary metamorphosis of racism.

The festival not only harbours alternative forms of music and diversity of cultural margins. It also challenges mainstream representations of ethnic differences and offers an innovative perspective on transculturalism beyond nationalistic myths and folklorification.

The projects that are organized under the Clandestino umbrella are opposed to all forms of separatism as well as exotifying and demonizing representations of the Other.

Through a broad genre-bending vision that accomodates both known and future legends and an affirmative approach to cultural expressions, Clandestino Festival has gained an international a reputation for promoting an uplifting critique of contemporary forms of cultural imperialism.

The festival was created in 2003 in order to give attention to the case of Peter Ekwiri – son of Ugandan father and Sudanese mother – who was victim of Swedish refugee dumping in Ghana, a country in which he never before had visited. Among other African asylum seekers classified as “unknown identities” Ekwiri was “repatriated” to Accra, Ghana where he was ending up in prison without trial for three years.

The organizer’s meeting with Peter Ekwiri in the James Fort Prison was the springboard for the first edition of Clandestino Festival which also explains the name.  

Statement

Clandestino Festival har sedan 2003 varit ett årligt återkommande evenemang i Göteborg. Festivalens fokus ligger på musik, konst och litteratur från kosmopolitiska kulturmiljöer som uppstått ur vågor av migration sedan förra seklet.

Programmet svävar långt bortom rasismens metamorfoser i samtiden. På samma gång som festivalen lyfter alternativa former av musik och marginaliserad mångfald utmanar den hävdvunna framställningar av kulturella skillnader som göder vår tids inskränkta nationalism.

Festivalen, som också motsätter sig alla former av separatism, erbjuder nyskapande perspektiv på vår tids kulturproduktion bortom nationalistiska myter om folket samtidigt som den skyr exotifierande och demoniserande representationer av andra kulturer.    

Genom sin breda genreöverskridande vision, där det finns plats för både kända och framtida legender, och en livsbejakande kritik till kulturell mångfald har Clandestino Festival nått internationell ryktbarhet för sitt sätt att berika kulturlivet i Sverige.

Festivalen skapades ursprungligen i syfte att ge uppmärksamhet åt fallet Peter Ekwiri – son till ugandisk far och sudanesisk mor – som föll offer för svensk flyktingdumpning i Ghana. Bland andra asylsökanden som klassificerats med “okänd identitet”  skickades Peter Ekwiri tillbaka till sitt påstådda hemland – ett land som han tidigare aldrig hade satt sin fot i – där han hamnade i fängelse i tre år utan rättegång.

Mötet med Ekwiri i James Fort Prison i Ghanas huvudstad Accra 2003 blev startskottet till den första upplagan av Clandestino Festival vilket också förklarar dess namn.