Kategoriarkiv: Talks

KG Hammar

(KG = Karl Gustav) is Doctor of Theology from Lund University and author of several books in pastoral theology (all in Swedish). In the 1970th he served for three years in South East Asia situated as Professor in Pastoral Theology at Trinity Theological College in Singapore. He was principal for the Pastoral Institute in Lund, Sweden, from 1978 to 1987 when he was appointed Dean of the Cathedral in Lund. In 1992 he became Bishop in the Diocese in Lund and in 1997 he was  elected as Archbishop of the Church of Sweden. In 2006 he resigned from the position as Archbishop and became Visiting Professor in Theology at the Centre for Theology and Religious Studies at Lund University.

As Archbishop Emeritus he has been and still is very active in Peace  Work and questions in all possible ways Arms Production and Arms Trade. He has a deep interest in Dag Hammarskjöld, his mystical holistic attitude towards life – as developed in his Markings –  and also, increasingly, in his personal destiny and martyrdom.

KG Hammar was born in 1943 and now lives in Lund.

Johannes Anyuru

Johannes Anyuru (b. 1979) is a poet, novelist and playwright. He made his debut in 2003 with the critically acclaimed collection of poems Only The Gods Are New.

A Storm Blew in From Paradise (2012) was based on his own father’s life and marked an important breakthrough in Anyuru’s authorship. It received rave reviews, reached the #1 spot on the critics’ lists and was awarded and shortlisted for several prestigious literary prizes.

The Rabbit Yard (2017) was a huge ­success, both critically and commercially, and was awarded the August Prize. Translation rights have been sold to twelve territories and film rights have been acquired by Momento Film.

Kitso Lelliott – cancelled

Kitso Lelliotts konstnärskap fokuserar på att skapa utrymme för kunskapsproduktion, som är vägrar underordna sig hegemonins sätt att skapa kunskap. Hennes arbete undersöker det ”verkliga” så som det har formats av motstridiga kunskapssyner, samt berättelser relaterade till Atlantens betydelse för den första formativa tiden av modern tid [eller moderniteten]. Lelliotts arbeten är performativa yttranden som uppstår ur det som har utelämnats och tystats mellan historiskt kuvade subjekt, där hon fokuserar på syd-syd Atlantiska relationer och hur de kan föreställas bortom kunskapsproduktioner på norra jordklotet.

Elyas Alavi – cancelled

Elyas Alavi är konstnär och poet baserad i Adelaide. Han föddes i Daikundi provinsen i Afganistan. Alavi har publicerat tre poesiböcker: I’m a daydreamer wolf, utgiven 2008 i Teheran, Some wounds  2012, utgiven i Kabul och Hodood 2015, utgiven i Teheran.Han har en masterexamen i Visual Arts från University of South Australia och har ställt ut internationellt. Centrala teman i Alavis arbeten är minne, migration, tvångsförflyttning och exil.

ART & MIGRATION – RELEASE AV PARSE JOURNAL #10

Konstnärliga forskningstidskriften PARSE släpper sitt senaste nummer på temat konst och migration. Det innehåller bidrag från konstnärer, författare och migrationsforskare som undersöker hur kroppsliga, affektiva, performativa, materiella, visuella och rumsliga maktutövanden i relation till migration över nationsgränser. Numret består av artiklar, essäer, fotografier, filmer, poesi och poddar. Poeten och konstnären Elyas Alavi läser poesi och Kitso Lelliott gör en ”artist talk”. Redaktörer är Erling Björgvinsson, Nicholas de Genova, Mahmoud Keshavarz, och Tintin Wulia. PARSE drivs av Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs universitet och det aktuella numret gjordes i samarbete med Centrum för Global Migration, Göteborgs universitet.

Roger Robinson

Roger Robinson undersöker i sin senaste, T. S. Eliot Prize-belönade, diktsamling A Portable Paradise den utopiska idén om ett paradis. Vikten som begreppet har för sitt hemland, Storbritannien och vad det betydde i relation till sin för tidigt födda son. Han skriver om paradiset som nekades människorna i Grenfell Tower. Som genom årtiondena nekats Windrush-generationen som tog sig från de karibiska kolonierna till Storbritannien. Och för dem som är fast i det moderna slaveriet.

Böner för de som förlorats och de som blivit kvar. Böner för att hela de trauman som ständigt repeteras i vår tid.

Roger Robinson är poet och skrivpedagog, aktivist och sångare i King Midas Sound. Han föddes i stadsdelen Hackney i nordöstra London men flyttade som treåring tillbaka till föräldrarnas Trinidad. Över middagsbordet lyssnade han till sin mors förtrollande berättelser och gick på de finaste skolorna samtidigt som fadern arbetade som verkstälande PR-chef för ett oljebolag, en av de första svarta att nå så högt i hierarkin. Som tonåring återvände han återigen till London för att under 1990-talet göra sig ett namn på huvudstadens poesiscen där det egna skrivandet kombinerades med workshops i Londons skolor.

A Portable Paradise utkommer på Rastlös Förlag under hösten 2020 i översättning av Maziar Farsin.