Kitso Lelliott – cancelled

Kitso Lelliotts konstnärskap fokuserar på att skapa utrymme för kunskapsproduktion, som är vägrar underordna sig hegemonins sätt att skapa kunskap. Hennes arbete undersöker det ”verkliga” så som det har formats av motstridiga kunskapssyner, samt berättelser relaterade till Atlantens betydelse för den första formativa tiden av modern tid [eller moderniteten]. Lelliotts arbeten är performativa yttranden som uppstår ur det som har utelämnats och tystats mellan historiskt kuvade subjekt, där hon fokuserar på syd-syd Atlantiska relationer och hur de kan föreställas bortom kunskapsproduktioner på norra jordklotet.