Roger Robinson

Roger Robinson undersöker i sin senaste, T. S. Eliot Prize-belönade, diktsamling A Portable Paradise den utopiska idén om ett paradis. Vikten som begreppet har för sitt hemland, Storbritannien och vad det betydde i relation till sin för tidigt födda son. Han skriver om paradiset som nekades människorna i Grenfell Tower. Som genom årtiondena nekats Windrush-generationen som tog sig från de karibiska kolonierna till Storbritannien. Och för dem som är fast i det moderna slaveriet.

Böner för de som förlorats och de som blivit kvar. Böner för att hela de trauman som ständigt repeteras i vår tid.

Roger Robinson är poet och skrivpedagog, aktivist och sångare i King Midas Sound. Han föddes i stadsdelen Hackney i nordöstra London men flyttade som treåring tillbaka till föräldrarnas Trinidad. Över middagsbordet lyssnade han till sin mors förtrollande berättelser och gick på de finaste skolorna samtidigt som fadern arbetade som verkstälande PR-chef för ett oljebolag, en av de första svarta att nå så högt i hierarkin. Som tonåring återvände han återigen till London för att under 1990-talet göra sig ett namn på huvudstadens poesiscen där det egna skrivandet kombinerades med workshops i Londons skolor.

A Portable Paradise utkommer på Rastlös Förlag under hösten 2020 i översättning av Maziar Farsin.