Larisa Mann

Exil, motstånd, ockupation, musik

Människor i underläge eller under förtryck har i alla tider varit beroende av en plats för exil för sin överlevnad och utveckling. Platser för exil är fysiska och diskursiva platser som skapas genom praktiska och kreativa handlingar. På underjordiska dansmusikfester kan de ociviliserade verkligen utnyttja sitt oberoende från det ofria, “civiliserade” livet – de upproriska omfamnar smuts och glamour och leker med kategorier som genus, sexualitet, ”ras” och klass. Man skulle kunna kalla det som utspelar sig här för “fritid”, ”fest” eller ”hedonism”, men om dansgolvet är en verklig plats för exil kan viktiga saker inträffa. Människor skapar och delar kulturella eller materiella tillgångar på villkor som inte dikteras av mainstream-samhället eller av en kolonialmakt, och de utvecklar skiftande identiteter och nya vägar till överlevnad.

På platser för exil kan en kamp mot de dominerande krafterna pågå. Trots detta ses platserna oftast inte som revolutionära av vare sig mer mainstream-politiska rörelser, eller av staten och eliten som övervakar dem på grund av sina föreställningar om ägande. Vad kan husockupantrörelser, ballroom-scenen och jamaicansk gatudans lära oss som skulle kunna genomsyra motståndsrörelser som Occupy? Genom att undersöka detta kan man visa hur aktuella politiska handlingar kopplas (eller inte kopplas) till de varaktiga gemenskaper som gör motstånd mot global kolonial kapitalism.

Med utgångspunkt i jamaicansk gatudans och i sin egen erfarenhet som DJ inom den underjordiska dansmusiken kommer Larisa att diskutera hur platser för exil tillåter oss att vända på begrepp som ”ras”, klass, genus, medborgarskap och sexualitet. Möten mellan olika människor kan uppstå på ett sätt som många vänsterrörelser i det globala Nord har misslyckats med.

Larisa Kingston Mann / Dj Ripley är antropolog med inriktning mot juridik, journalist, föreläsare, aktivist och hyllad Dj. Under de senaste 17 åren har Dj Ripley arrangerat och uppträtt i evenemang med bland annat Dj:s, kompositörer, vokalister, forskare, artister och filmskapare, där diskussioner och musikaliska samtal uppstår över sociala, yrkesmässiga och disciplinära gränser. Hon håller just nu på att avsluta sin doktorsavhandling vid UC Berkeley Law School. Hennes antropologiska undersökande av det jamaicanska musikskapandet sträcker sig över ämnesområden som kultur, upphovsrätt, teknik och makt.